Ieșire rapidă
Mergi la conţinutul principal

Despre noi

Asociația ANAIS este o asociație înființată la finalul anului 2011 și al cărei scop principal îl reprezintă promovarea, respectarea și apărarea drepturilor femeilor, copiilor și tinerilor.

Asociatia ANAIS

Asociația ANAIS este o asociație înființată la finalul anului 2011 și al cărei scop principal îl reprezintă promovarea, respectarea și apărarea drepturilor femeilor, copiilor și tinerilor. Asociația își propune să acționeze pentru modificarea politicilor și legislației în beneficiul femeilor. Activăm în vederea sprijinirii victimelor violenței domestice  prin dezvoltarea de servicii și implicare la nivel de politici publice în domeniu.

Acordăm o atenție specială sprijinirii femeilor. Asta pentru că filozifia noastră are la bază convingerea că gradul de civilizație al unei societăți este direct proporțional cu statutul femeii în respectiva societate.
Pentru a ne îndeplini obiectivele am demarat colaborări la nivel local și național atât cu instituții publice cât și cu organizații neguvernamentale care luptă pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor. La nivel național facem parte din „Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor” alături de peste 20 de organizații.

Din dorința de a alinia România la standardele europene, fie că vorbim de educație, informare sau servicii sociale ne-am alăturat rețelei europene WAVE – Women Against Violence Europe, din care facem parte ca și membru activ. Sprijinim inițiativele și programele organizațiilor internaționale precum Vital Voices, Global Rights for Women, Avon Foundation, alături de care am colaborat pentru desfășurarea și implementarea unor acțiuni și proiecte locale ce au vizat România.

Principalele noastre proiecte și acțiuni sunt: “Stop violenței în familie” – oferind gratuit victimelor violenței domestice consiliere și îndrumare socială, consiliere juridică cu privire la drepturile acestora și în vederea obținerii unui ordin de protecție și consiliere psihologică (individuală și grup suport) și “Plus valoare pentru copiii noștri” – un proiect educativ desfășurat în unități de învățământ din

București ce presupune întâlniri cu elevii din clasele a- VII-a și a –VIII-a și specialiștii Asociației în care se dezbat teme precum violența domestică,  egalitatea de gen, drepturile omului, traficul cu minori în contextul traficului de persoane, problematica persoanelor refugiate, consumul de droguri la minori, dependența de telefon și de jocurile pe calculator, bullying-ul în școli, profesii noi în România – cum se realizează recrutarea de personal, dar și alte subiecte de interes pentru elevi“.

Participăm activ la acțiuni și demersuri pentru schimbarea și îmbunătățirea legislației în domeniul violenței împotriva femeilor, pentru identificarea unor instrumente legislative adecvate nevoilor victimelor și soluții pentru ca acestea să trăiască o viața fără violență atât în mediul public cât și în cel privat.

Promovăm egalitatea de șanse între femei și bărbați prin sprijin acordat ridicării statutului social și creșterii vizibilității femeilor în profesiile și comunitățile lor, activăm pentru combaterea violenței împotriva femeilor oferind servicii pentru protecția și asistența victimelor violenței în familie, inclusiv protecția minorului în fața violenței.

Facem parte din