Ieșire rapidă
Mergi la conţinutul principal

De sărbători polițiștii au emis ordine de protecţie provizorii. În București s-au emis cca 30 de ordine de protecție provizorii în primele 2 zile de la publicarea procedurii

În Monitorul  Oficial nr. 1110 din  28 decembrie 2018  a fost publicat Ordinul comun al Ministrului Afacerilor Interne și al Ministrului Muncii și Justiției Sociale prin care a fost reglementată modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști.

 

 

În această perioadă Asociația ANAIS  constată  profesionalismul și promptitudinea  de care au dat dovadă polițiștii în gestionarea situațiilor de violență domestică, precum și modul în care au acționat în aplanarea conflictelor și înlăturarea stării de pericol în care se aflau victimele, emițându-se cca 30 de ordine de protecție  provizorii în 2 zile.

 

Faptul că metodologia de aplicare a ordinului de protecție provizoriu s-a publicat în data de 28 decembrie, în plină vacanță de sărbători, nu a constituit un impediment în emiterea ordinelor de protecție provizorii, polițiștii fiind instruiți în prealabil.

 

În rândul procurorilor practica nu este unitară în sensul că unii dintre aceștia dispun audierea victimelor cu ocazia confirmării ordinului de protecție provizoriu.

 

În Legea nr. 217/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare nu se prevede necesitatea audierii victimei pentru confirmarea ordinului de protecție provizoriu tocmai pentru că acest fapt ar duce la revictimizare și inducerea unui sentiment de vinovăție în rândul victimelor, plecând de la mentalitatea acestora, potrivit căreia atunci când sunt chemate la procuror sunt vinovate de ceva. Tocmai de aceea legiuitorul a evitat reglementarea acestei proceduri în legea specială, făcându-se exceptie de la drepul comun.

 

Se constată totuși nevoia de informare cu privire la instituția ordinului de protecție provizoriu.

 

Ordinul de protecţie provizoriu se emite de către poliţişti  atunci când aceștia constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie puse în pericol printr-un act de violenţă domestică.

 

Prin ordinul de protecţie provizoriu se dispun, pentru o perioadă de 5 zile (120 de ore), una ori mai multe măsuri de protecţie:

 

  • evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
  • reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa comună;
  • obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;
  • obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute.

 

Emiterea ordinului de protecţie provizoriu nu împiedică luarea unei măsuri preventive.

 

Dacă se confirmă ordinul de protecție provizoriu durata acestuia se prelungește până la soluționarea, de către instanța de judecată, a cererii de emitere a unui ordin de protecție cu o durată de până la 6 luni.

 

Pentru verificarea sesizărilor privind violenţa domestică şi în scopul obţinerii de probe cu privire la aspectele ce fac obiectul sesizării, poliţiştii au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau reşedinţa oricărei persoane fizice, fără acordul acesteia, precum şi în sediul oricărei persoane juridice, fără acordul reprezentantului legal al acesteia, dacă sesizarea indică în mod expres că actele de violenţă domestică au loc sau au avut loc în spaţiile respective.

 

Poliţiştii pot folosi forţa şi mijloacele din dotare, în mod adecvat şi proporţional, pentru a pătrunde în aceste spaţii.

 

Acţiunile poliţiştilor pot fi înregistrate cu mijloacele audio-video sau foto din dotare, fără consimţământul persoanelor, înregistrările sau fotografiile constituind probe.

 

Poliţiştii evaluează situaţia de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului  iar prima masură este cea de separare a victimei de agresor.

 

În situația în care concluziile rezultate în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, indică existenta unui risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea victimei să fie puse în pericol, polițistul care a întocmit formularul emite ordinul de protecție provizoriu.

 

Ordinul de protecţie provizoriu se înaintează, în termen de 24 de ore de la data emiterii, către parchet pentru confirmare.

 

 Procurorul decide cu privire la necesitatea menţinerii măsurilor de protecţie dispuse de organul de poliţie în termen de 48 de ore de la emiterea ordinului de protecţie provizoriu.

 

Potrivit Legii nr. 217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, victima nu are obligația de a se prezenta în fața procurorului însărcinat cu infirmarea sau confirmarea ordinului de protecție provizoriu.

Nici în fața instanței de judecată, care solutionează cererea pentru emiterea unui ordin de protecție, prezența victimei nu este obligatorie.

 

Prin urmare procurorul nu trebuie să citeze ori să dispună aducerea victimei în fața sa pentru efectuarea actelor de procedură necesare confirmării ordinului de protecție provizoriu și sesizarea instanței de judecată cu cererea pentru emiterea unui ordin de protecție cu o durată de până la 6 luni.

 

În cazul în care constată că nu mai este necesară menţinerea măsurilor de protecţie dispuse, procurorul poate dispune motivat încetarea măsurilor de protecţie, cu menţionarea momentului de la care acestea încetează.

 

Textul integral al Ordinului de ministru privind procedura de emitere a ordinului de protecție provizoriu:

https://www.politiaromana.ro/ro/stiri/ordinul-de-protectie-provizoriu-emis-de-politisti?fbclid=IwAR2nG41-R8DRGgxHvtziAmpFN1jbytulQ17sbUF_UINxktvYA14bg6bVOvA

 

Autor:Avocat Giulia Crișan

Adaugă comentariu nou

HTML limitat

  • Puteți alinia imagini (data-align="center"), dar și videouri, citate, ș.a.m.d.
  • Puteți adăuga legendă imaginilor (data-caption="Text"), dar și video-urilor, citatelor și așa mai departe.
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].